Podatek przy sprzedaży nieruchomości

Sprzedając nieruchomość płaci się podatek w wysokości 19 % od dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
podatek nieruchomosci

Podatku nie zapłacimy, gdy w ciągu dwóch lat od sprzedaży mieszkania czy domu wydamy pieniądze uzyskane z tej transakcji na inny cel mieszkaniowy (np. zakup gruntu, mieszkania, domu lub spłata kredytu mieszkaniowego). W grę wchodzą również kredyty refinansowe i konsolidacyjne (ale tylko te, które łączą kredyty mieszkaniowe z innymi kredytami).

Celem dającym zwolnienie może być ponadto zakup nieruchomości na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii. Nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne nie jest za to takim celem.

Kupując mieszkanie lub dom tańsze od sprzedawanej nieruchomości, zwolnienie obejmuje tylko część dochodu ze sprzedaży, ustaloną w dość zawiły sposób (zwolnienie polega na wyłączeniu z opodatkowania tej części dochodu, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi wydatków poniesionych w okresie dwóch lat w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia”).

Zwolnienie od podatku pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości obowiązuje również po pięciu latach od jej nabycia (licząc od końca roku kalendarzowego w którym to nabycie nastąpiło).

Waszym zdaniem

Czy podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości powinien być zlikwidowany?

Dziękujemy za głosowanie!
Tak
95%
Nie
5%